Historijat

Naše škole

“DEVEDESET GODINA OBRAZOVANJA U BEGOVOM HANU”

OŠ”Alija Nametak”Begov Han egzistira još od davne 1921. godine. Od tada do danas kroz školu je prošao veliki broj učenika. Nastavu u školskoj 2010/2011. Godini pohađa 421 učenik. Učenici su raspoređeni u 20 odjeljenja. Centralna škola u Begov Hanu ima 18 odjeljenja sa 396 učenika

IZ ŠKOLSKOG LJETOPISA

Kratak pregled razvojnog puta škole Osnovna četverorazredna škola u Begov Hanu osnovana je 1921. Godine u kojoj je radio jedan radnik a pohađalo je 16 učenika. Nastava se izvodila u jednoj učionici. Od 1962.godine škola prerasta u petorazrednu školu I nastavu izvode tri nastavnika. Iste godine dolazi do formiranja OŠ”Braća Ribar” sa sjedištem u Donjoj Golubinji, OŠ Begov Han postaje područno odjeljenje. U toku 1970. Godine škola u Begov Hanu I Donjoj Golubinji se pripajaju osnovnoj školi “Rade Kondić” Žepče. Naglim porastom broja učenika I prema Srednjoročnom planu opštine Žepče, u sklopu program 1000 škola, 1979. godine dolazi do izgradnje nove školske zgrade u Begov Hanu.

- 1979/80. Godine U nastavu su uključena djeca iz dva sela sa područja općine Zenica – Pepelari I Kovanići. Za direktora izabran dugogodišnji učitelj Branislav Janko. 1981/82.godine Učešće učenika I radnika škole u izgradnji vodovoda u Begov Hanu 1982/83.godina Renoviran dom I prilagođen za izvođenje nastave Tjelesnog odgoja. 1983/84.godine U školi počela funkcionisati večernja škola za odrasle. 1986/87.godina Mladi gorani škole nagrađeni za pošumljavanje goleti na području Nemile, Begovog Hana. 1987/88.godine Za direktora škole imenovan nastavnik Historije-geografije Matijević Ilija. 1989/90.godine Za direktora škole imenovan nastavnik Srpsko-hrvatskog jezika Šupljegav Dragan. 06.05.1991.godine Odlukom SO Žepče OŠ”Braća Ribar” mijenja naziv u OŠ”Alija Nametak”Begov Han. 1991/92.godine Za direktora škole imenovan nastavnik Matematike Džano Zahid. 1992/93.godine Zbog ratnih dejstava školska godina nije počela na vrijeme. 05.04.1993.godine Počela školska 1992/93.godina sa ratnim planom koji traje 18 radnih sedmica. Dužnost direktora škole preuzima pedagog –psiholog Hajdarbegović Salih. 1993.godine Škola je bila prihvatilište za prognanike. 1993/94.godine Radi se instruktivno, čas traje 25 minuta u četiri smjene 1994/95.godine Nastava počela 19.09.1994.godine, problem sa prostorom I namještajem. U zgradi naše škole počinje sa radom I Srednja Mješovita škola. Turski bataljon renovira staru školu. 09.03.1995.godine Otvorena renovirana škola u Donjoj Golubinji . 1997/98.godine Dužnost direktora škole preuzela nastavnica Razredne nastave Hrvat Sabina. 2003/04.godine Urađena projektna dokumentacija za grijanje škole. - 1. Mjesto iz Građanskog obrazovanja na Općini - Adaptacija stare školske zgrade. 2005/06.godina Opremljen kabinet Informatike -adaptacija prostorije stare školske zgrade 2006/07,godina Za direktora škole imenovan nastavnik Razredne nastave Gačić Adil. -Izvršeno ograđivanje školskog dvorišta – općina Žepče 15.04. promocija prvog broja školskog lista “Behar”. 2007/08.godina Zamjena krova, oluka na objektu stare škole, -Renovirani sanitarni čvorovi na sva tri objekta škole

Uveden automatski sistem zvonjenja u sve školske zgrade Uvedeno Centralno grijanje. 2008/09.godina Zamjena stolarije na zgradi centralne škole 01.09.2009..godine Nadležnost nad obrazovanjem prešlo na općinu Žepče. 2009/10.godina U dvorištu škole izgrađen sinbol škole -Nagrada BH TELEKOM u informatičkoj opremi za projekat “Simbol moga grada”

Školska godina Broj učenika Broj odjeljenja Prosječan broj učenika
po odjeljenju
1979/80. 738 25 29,52
1980/81. 776 26 29,84
1981/82. 777 26 29,88
1982/83. 734 25 29,36
1983/84. 706 24 29,41
2006/07. 466 19 24,52
2007/08. 467 20 23,35
2008/09. 470 20 23,50
2009/10. 435 20 21,75
2010/11. 421 20 21,05


ŠKOLSKI ODBOR
Sadašnji zaziv Školskog odbora imenovan je prošle školske godine.Mandat članova Školskog odbora je četiri godine.Školski odbor čine :Kamerić Salih-predsjednik,Malićbegović Hatidža-član,Memčić Nevres-član,Šehić Vahida-član I Mujić Senad-član.Sjednicama Školskog odbora prisustvuje I Sindikalni povjerenik škole nastavnik Osmanović Muzafer.Odluke I zaključci Školskog odbora u proteklom period su bile usmjerene za prosperitet,napredak I poboljšanje uslova za odgoj I obrazovanje naših učenika.